Broken Tulip
http://brokentulip.nl/forum/

Aangifte verkrachting tegen topman justitie
http://brokentulip.nl/forum/viewtopic.php?f=14&t=1115
Page 1 of 1

Author:  Jean Op den Kamp [ 06 Sep 2011, 04:29 ]
Post subject:  Aangifte verkrachting tegen topman justitie

Aangifte verkrachting tegen topman justitie

Volkskrant
Ref Dagbl
De Pers
Joop.nl durft de naam tenminste te noemen!!!
maroc.nl
Op Maroc.nl treffen we ook een feiten overzicht aan:
Ouzazate wrote:
FEITENOVERZICHT INZAKE JORIS DEMMINK:

1978 – 1982: Op de rechtbank te Den Haag werken minimaal twee pedofiele rechters: Stolk en Rueb. Dit wijst op het bestaan van een eerste pedo-netwerk. Dit dreigde naar buiten te komen in de zaak Koos H. maar door extreme druk en intimidaties blijft de beerput nog gesloten. Opvallend is dat er in deze zaak vele doden vielen: drie jonge meisjes, een hoofdcommissaris van de politie en de vrouw van Stolk. In 1982 maakte Demmink zijn entree op het Ministerie van Justitie, het jaar dat Koos H. werd veroordeeld tot levenslang.

17 maart 1991: Vondst van het lijk van de arts Joyce Labruyere. Dit is de eerste aanwijzing voor het bestaan van een Nederlands pedo-netwerk.

1994: De naam Demmink duikt voor het eerst op in verband met misbruik van minderjarigen in politie-onderzoeken (bron: Telegraaf)

3 november 1996: Het Susurluk-incident vindt plaats dat banden blootlegt tussen de Turkse overheid en de georganiseerde misdaad. Zie verder onder 5 april 2007.

Maart 1998: De Koerdische zakenman Baybasin in Nederland aangehouden en gevangen gezet.

20 april 1998: Uitzending van Netwerk. Uit de beschrijving in de archieven van Beeld en Geluid: Reportage over het grootscheepse politieonderzoek in 1994 van een speciaal opgericht politieteam uit Rotterdam, het HIK-team (Handel In Kinderen) dat in eerste instantie werd opgericht om het vermiste Duitse jongetje Manuel Schadewald op te sporen die vermoedelijk in het prostitutiecircuit in Rotterdam was beland. Het HIK-team stuitte op een escort-club voor jonge jongens, beheerd door de Duitser Lothar G. Deze G. stond aan het hoofd van een netwerk in handel en seks met minderjarige jongens. Niet alleen in zijn pand werden jongens seksueel misbruikt, maar ook in een prive-huis in een van de kubuswoningen. Daarnaast stuurde G. vaak kinderen op escort naar een klant op diens adres. Vanuit Polen werden jongens gesmokkeld naar Nederland met medewerking van een TOPAMBTENAAR VAN DE NEDERLANDSE OVERHEID. Een reconstructie adhv afgetapte telefoongesprekken, processen-verbaal en aantekeningen van de politie laat zien hoe in Nederland mannen minderjarige jongens bestellen voor seks en hoe nieuwe jongens via vriendjes die al in het circuit zitten worden geronseld. Lothar G. werd veroordeeld tot vijfeneenhalf jaar gevangenisstraf, DE TOPAMBTENAAR “JORIS” tot 240 uur dienstverlening en zes maanden voorwaardelijk.

Najaar 1998: Parket Amsterdam staat op het punt arrestaties te verrichten inzake het ‘Rolodex’ of ‘Embargo’-onderzoek naar een pedo-netwerk met leden tot in de hoogste kringen. Tot de leden behoren ondermeer een oud-advocaat van Koningin, twee hoofdofficieren van justitie, een oud-bewindsman en een Amsterdamse professor. In het kielzog van dit onderzoek krijgt de BVD meldingen binnen over de seksuele escapades van Demmink. In de Runderkamp-papers staat dat Demmink ‘een belangrijke rol speelde’ in dit onderzoek: hij zou dat namelijk frustreren door informatie door te spelen aan verdachten. Initiatiefnemer van het onderzoek was de Amsterdamse hoofdofficier Vrakking. Volgens De Telegraaf is dit onderzoek ‘geneutraliseerd’ door Rene Ficq, destijds waarnemend PG.

In de loop van 2000: “Demmink trok de aandacht van de researchredactie van het NOS Journaal die onderzoek deed naar de vraag of de affaire-Dutroux vertakkingen had in Nederland”. Met name zijn rol in het ‘Embargo-onderzoek’ naar een pedo-netwerk van Nederlandse hooggeplaatsten waaronder een ‘oud advocaat van de Koningin’ en een ‘oud-bewindsman’ trekt de sterke aandacht.

22 juli 2002: Piet-Hein Donner treedt aan als minister van Justitie in het kabinet Balkenende-I. Enige maanden na zijn aantreden wordt Demmink benoemd tot SG bij Justitie. Donner was informateur van het kabinet en lid van de Raad van State.

Augustus 2002: Baybasin tot levenslang veroordeeld op basis van vervalste tap-gesprekken.

1 november 2002: JD benoemd tot SG van Justitie. De AIVD heeft bij deze benoeming ‘ongeveer 40 geruchten over de levenswandel van JD onderzocht’. De zusterdienst MIVD die voor Defensie werkt zou eerder een benoeming van Demmink als SG op dat departement hebben tegengehouden wegens zijn seksuele levenswandel.

6 februari 2003: Zembla zendt de documentaire Afluisteren uit over het gemanipuleerde strafproces tegen Baybasin. De research is van Wim van de Pol.

mei 2003: De affaire-Fons Spooren begint te spelen die al spoedig zal uitgroeien tot de affaire-Demmink 2. Panorama en GayKrant beginnen journalistieke samenwerking.

9 augustus 2003: Panorama-journalist Fred de Brouwer interviewt oud-minister Hilbrand Nawijn over Demmink. Nawijn geeft vele details.

7 oktober 2003: Vanuit het Ministerie van Justitie meldt zich ene ‘Bakker’ bij Panorama en GayKrant in een poging de naderende publicatie pro-Demmink te beinvloeden. Zie dit verhaal voor de gebeurtenissen in deze periode.

8 oktober 2003: Panorama en de Gaykrant publiceren uit stukken waaruit blijkt dat JD zowel in Eindhoven (Anne Frankplantsoen) als in Praag (sexbar Pinoccio) minderjarige kinderen misbruikt. In beide gevallen zette JD hiertoe zijn dienstauto in. Frank L. meldt zich bij GayKrant als ‘super-getuige’.

8 oktober 2003: Panorama-journalist Fred de Brouwer interviewt Frank L. waarbij deze laatste vertelt dat Demmink aanwezig is geweest bij de opnames van de pornofilm in Tsjechie waarbij een kind is overleden als gevolg van penetratie met een dildo.

14 oktober 2003: De ‘jeugdprostitue Frank L.’ doet aangifte tegen JD wegens kindermisbruik. Het NOS Journaal noemt de naam van de ‘topambtenaar’ Joris Demmink.

15 oktober 2003: Minister Donner dreigt alle media die ‘de ambtenaar’ nader identificeren ‘voor de rechter te slepen’ en meldt ook ‘dat er nog geen spoor van rook is, laat staan vuur’. Frank L. thuis opgehaald door de recherche voor ‘nader verhoor’ hetgeen betekent dat hij onder extreme druk wordt gezet zijn aangifte in te trekken.

15 oktober 2003: Harro Knijff, advocaat van Joris Demmink, treedt op in NOVA. Hij ‘bijt van zich af’ en zegt ondermeer dat de feiten zoals gepresenteerd door Panorama en GayKrant ‘onjuist zijn’ en dat Demmink nimmer jongensbordelen heeft bezocht of zich schuldig heeft gemaakt aan sex met minderjarigen. Hij brengt voorts Henk Krol in diskrediet.

16 oktober 2003: Het OM laat weten dat de aangifte tegen JD vals is en ziet ‘geen aanleiding voor verder onderzoek’.

17 oktober 2003: Bij SBS6 maakt Frank L. bekend dat zijn aangifte wel degelijk echt is; hij komt terug op zijn intrekking van een dag eerder. Tevens komen via de GayKrant tal van onregelmatigheden aan het licht tijdens het tweede ‘intrekkingsverhoor’ van Frank L.

19 oktober 2003: De hoofdredacteuren van Panorama en Gay Krant hebben een gesprek met JD bij hem thuis. JD eist rectificatie, de bladen gaan daar niet mee akkoord en willen een interview met JD brengen als reactie op de beschuldigingen van 8 oktober. JD wil echter dat niet dat over het gesprek wordt gepubliceerd. Het NOS Journaal legt de hand op emails over deze ‘bemiddelingspoging’ en ook op het uitgewerkte interview. Daarin geeft Demmink toe met de Nederlandse ambassadeur te Praag ‘gay bars te hebben bezocht’ en bekent een relatie ‘met een jonge Tsjech die meespeelde in pornofilms’. Ook geeft Demmink in het gesprek toe ‘dat hij op jonge mannen valt’. Het stuk wordt niet gepubliceerd. Later zal meer explosief materiaal uit dit gesprek boven tafel komen.

30 oktober 2003: Ten kantore van de advocaat van JD, Harro Knijff van De Brauw Blackstone Westbroek, wordt ‘een deal’ gesloten ‘waarover niemand iets naar buiten mag brengen’. JD geeft aan deze ‘deal’ dus de voorkeur boven een dagvaarding aan beide bladen, iets waar Donner met klem op aandrong. Later wordt bekend dat de hoofdredacteuren van GayKrant en Panorama niet meer over Demmink mogen praten of schrijven op straffe van een dwangsom van 100.000 Euro. Dit op grond van een kort-geding dat tegen de bladen is aangespannen door de deken van Weert die eveneens van kindermisbruik in het Anne Frank-plantsoen werd beschuldigd. Deze deken won, maar de rechter in Den Bosch weigerden het bewijsmateriaal van de bladen in te zien.

Begin november 2003: Er ontstaat ‘rumoer’ op de redacties van de Gay Krant en Panorama omdat er gedwongen zou moeten worden gerectificeerd ‘terwijl Demmink toch van alles heeft toegegeven’.

5 november 2003: Na hernieuwde interventie van de advocaat van JD, Harro Knijff, nemen de twee tijdschriften wat gas terug in een hoofdredactioneel commentaar. “Wij concluderen dat de oorspronkelijke bronnen op basis waarvan de indruk werd gewekt dat JD zich schuldig heeft gemaakt aan onoorbaar gedrag onbetrouwbaar zijn gebleken.”

5 november 2003: Een van de hoofdredacteuren (of beiden) ‘loopt leeg’ tegen Lex Runderkamp van het NOS Journaal. Hij zegt dat hij ‘onderdeel is geworden van een doofpot-affaire’ en ‘eieren voor zijn geld heeft gekozen’. Ook beaamt of vertelt hij dat JD in het gesprek op 19 oktober ‘drie Tsjechische jongens met naam en toenaam heeft genoemd’ en ‘niet kan uitsluiten dat hij ook met minderjarige jongens heeft geslapen, al is hij daar nooit bewust op uit geweest’. JD heeft volgens deze ‘journaalbron’ toegegeven niet altijd naar de leeftijd van ‘zijn jongens’ te hebben gevraagd. De ‘journaalbron’ belooft berichtgeving door het journaal op dit punt ‘niet te zullen ontkennen’. Die avond (20:00 uur) bericht het Journaal over de ‘stap terug’ van de beide bladen maar zegt daarna dat Demmink het kindermisbruik wel zelf heeft toegegeven. Dit is de letterlijke tekst: ““De topambtenaar heeft een schikking met de bladen getroffen want hij wilde niet naar de rechter. In zo’n gevecht zou immers zijn hele verleden op straat komen te liggen. In de gesprekken met Panorama en Gay Krant achter gesloten deuren afgelopen week heeft hij toegegeven dat hij seks heeft gehad met jonge homo’s en dat hij niet altijd vroeg hoe oud ze waren. Geen onderwerp, vindt hij, om in de rechtszaal uit te vechten.” Laroes later: “Demmink heeft de zaak in der minne willen regelen juist omdat hij zich kwetsbaar voelt over zijn priveleven.” Harro Knijff hangt direct aan de lijn. Dit leidt tot een licht aangepaste tekst in de editie van 22:00 uur: ““De topambtenaar heeft een schikking met de bladen getroffen want hij wilde niet naar de rechter. In zo’n gevecht zou immers zijn hele verleden op straat komen te liggen. In de gesprekken met Panorama en Gay Krant achter gesloten deuren heeft hij toegegeven dat hij seks heeft gehad met jonge mannen en dat hij niet altijd vroeg hoe oud ze waren. Maar onoorbaar gedrag, absoluut niet, geven de bladen ook vandaag toe. Het is een onderwerp dat niemand graag uitvecht in een rechtszaal.” Verdere onderhandelingen over een rectificatie lopen op niets uit en de advocaat kondigt ‘fermere juridische stappen’ aan.

Author:  Jean Op den Kamp [ 06 Sep 2011, 05:18 ]
Post subject:  Re: Aangifte verkrachting tegen topman justitie

En natuurlijk op Sp!tsnieuws

Download het DeDemminkDoofpot.pdf 20.6 MB

Bekijk het feiten overzicht op: Klokkenluideronline

Zie ook: jorisdemmink.nl


Image

Author:  Jean Op den Kamp [ 06 Sep 2011, 05:25 ]
Post subject:  Re: Aangifte verkrachting tegen topman justitie

En een toegift:
sdnl

Author:  Jean Op den Kamp [ 06 Sep 2011, 05:29 ]
Post subject:  Re: Aangifte verkrachting tegen topman justitie

Persoonlijk vind ik het een zeer twijfelachtig verschijnsel dat de meeste media de naam van deze topambtenaar
niet eens in hun artikel durven te vermelden.
Hoog tijd dat hier de onderste steen eens boven komt.

Author:  Jean Op den Kamp [ 06 Sep 2011, 05:36 ]
Post subject:  Re: Aangifte verkrachting tegen topman justitie

En een nieuw topic op Sp!tsnieuws
Kunnen ze die man niet aanhouden en veilig stellen. Als hij er een einde aan maakt valt een hele zaak in duigen.
Anderen worden om wel minder dringende redenen in preventieve hechtenis genomen.

Quote:
"Het is nog geen formeel strafrechtelijk onderzoek"

Author:  Jean Op den Kamp [ 11 Sep 2011, 05:30 ]
Post subject:  Re: Aangifte verkrachting tegen topman justitie

Op al deze postings geen enkele reactie.
En ook in de media bleef het vijf dagen ijselijk stil.
Vandaag wordt die stilte eindelijk doorbroken:
Nu.nl: Topman justitie moet weg tijdens onderzoek verkrachting

In totaal is 63 procent deze mening toegedaan.
Dat blijkt zaterdag uit onderzoek van Maurice de Hond.
Het onderzoek van de Hond wijst verder uit dat 43 procent van de Nederlanders denkt dat het Openbaar Ministerie
gezien de positie van de ambtenaar geen objectief onderzoek zal doen naar de beschuldigingen.


Wat is er verdorie met dit landje vol schreeuwers aan de hand, als er zo overduidelijk die mening leeft onder de bevolking
en geen media meer de mond durft open te doen...........
Ik spreek geen veroordeling uit over Demmink, al heb ik wel degelijk een mening.
Mijn veroordeling geldt deze absurde situatie.
Waar is onze vrije pers, die bijv. DSK zo genadeloos door de stront trok.
In een toppositie heb je een voorbeeldfunctie en de levenswandel van Demmink geeft zelfs op het gebied van de dingen
die hij heeft toegegeven behoorlijk aanleiding tot vragen.
De term "Ongehoorde vragen" krijgt nu wel een hele dubbele betekenis, als ze blijkbaar ongesteld moeten blijven.
Misschien wel tijd voor een petitie, zodat die 63% eens van de kamer kunnen eisen om zich hier hardop over uit te spreken.

Author:  Jean Op den Kamp [ 11 Sep 2011, 05:55 ]
Post subject:  Re: Aangifte verkrachting tegen topman justitie

En een link naar bedoelde petitie die dus blijkbaar al langer dan een maand bestaat.
burgerinitiatief Joris Demmink, door klokkenluiders online
De tellerstand staat al op 3324, maar ook over deze petitie is het verschrikkelijk stil in de media.
Hier heb ik me dus geen minuut hoeven te bedenken.

Author:  sytze [ 11 Sep 2011, 06:38 ]
Post subject:  Re: Aangifte verkrachting tegen topman justitie

http://barracudanls.blogspot.com/2011/09/alles-is-demmink-show.html

Quote:
Barracuda
Barracuda bestrijdt onzin- en domdenken in de (alternatieve) media met mondsnoerende logica

StartpaginaMeer over dit blogVoor newbies
WOENSDAG 7 SEPTEMBER 2011
Alles is Demmink Show

Het nieuws haalde dit keer eens alle kranten, al waren er maar enkele die de naam Demmink of Joris D. (half)voluit durfden te schrijven: er is weer eens aangifte gedaan tegen de hoogste ambtenaar van het ministerie van Justitie. Bij de Alles is Demmink Show ging natuurlijk meteen de vlag uit, maar is daar eigenlijk een reden toe?

Niet echt. De strekking van de nieuwe aangifte is dezelfde als die uit 2007, waarover het OM al eens oordeelde dat men geen reden zag om daarmee verder te gaan. Het nieuws over Demmink waait namelijk steevast uit dezelfde hoek. Advocate Adèle van der Plas doet al jaren haar best om de tot levenslang veroordeelde Turk Hüseyin Baybasin - zogenaamd een keurige zakenman - uit de Nederlandse gevangenis te krijgen. Die zou mede door toedoen van Demmink zijn straf hebben gekregen voor moord, uitlokking van moord, gijzeling, drugsproductie en deelname aan een criminele organisatie. In werkelijkheid zou hij uit de weg zijn geruimd omdat hij bemiddelde tussen de PKK en de militairen en omdat hij drugshandel door leden van de toenmalige regering van Tansu Ciller aan de kaak stelde.

Toen het niet lukte om Baybasin via hoger beroep vrij te krijgen, gooide Van der Plas het over een andere boeg: in 2007 doken wel heel plotseling twee slachtoffers op die Demmink seksueel misbruikt zou hebben. Het complot was gauw verzonnen: Demmink zou in ruil voor bewezen diensten wat jongetjes toegestopt hebben gekregen. Of (andere variant): de Turken zouden Demmink gechanteerd hebben met diens escapades met jongetjes in het mediterrane land. En dus ging het erom om dat bewezen te krijgen. Tot dusverre zonder veel succes. Het dossier was niet goed onderbouwd, oordeelde het OM.

En inderdaad: het lukt Van der Plas ook nu nog maar nauwelijks om Demmink's rol in deze affaire helder te krijgen, laat staan dat er enig overtuigend bewijs is van bewuste manipulatie. Er worden wel allerlei mensen aangehaald, maar niemand schijnt van de hoed en de rand te weten.

Hoe Van der Plas aan die twee slachtoffers is gekomen is trouwens nooit helemaal duidelijk geworden. Zij zou in contact zijn gekomen met de Turkse onderzoeksjournalist Burhan Kazmali, die geheime overheidsdocumenten zou hebben ingezien, maar zou het kunnen dat Baybasin hem via Van der Plas op het spoor heeft gebracht? Wat namelijk opvalt is dat Kazmali helemaal niet amused was toen Van der Plas zijn naam met de zaak in verband bracht. Hij had informatie 'vertrouwelijk' aan haar verstrekt.

Tot slot: Turkse getuigen laten zich doorgaans riant betalen voor een ontlastende verklaring. Hoewel Van der Plas steeds heeft ontkend dat er betaald is, valt op dat de getuigen wel erg lang aarzelden met het doen van aan aangifte. De reden valt misschien nog wel te verzinnen: angst voor de lange arm van Joris. Maar wat gaf de doorslag om dan toch aangifte te doen?

Een kritisch interview met Van der Plas eerder dit jaar in Vrij Nederland zoomde al eens in op dit soort vragen, die het Demmink kamp zich nou nooit eens stelt. Woorden als tunnelvisie, mistveld en ruis domineerden dat gesprek. Zou dat nou toeval zijn?

Geplaatst door Barracuda op 06:00
Dit e-mailen
Dit bloggen!
Delen op Twitter
Delen op Facebook
Delen op Google Buzz

Labels: Crime Report


Een tegengeluid dus.
In ieder geval is duidelijkheid gewenst in deze zaak.
Als hij onschuldig is zou hij toch juist belang hebben bij een gedegen onderzoek?

En waarom wordt zijn zaak doodgezwegen en ben ik kapotgeschreven door de media?

En over rechtsongelijkheid gesproken!

Author:  Jean Op den Kamp [ 11 Sep 2011, 10:04 ]
Post subject:  Re: Aangifte verkrachting tegen topman justitie

Tja Sytze,

En een topambtenaar die achter knulletjes aanzit en daarbij niet zeker weet of ze oud genoeg waren,
die hoeft zich wat mij betreft niet achter die leeftijdsgrens van 16 jaar te veschuilen.
Het zal gvd je zoon van 17 zijn die hij pakt. Wedden dat je dan trots op hem bent.
En die rechtsongelijkheid, of je daar even gelijk hebt.
Ik ging achter die tralies terwijl ze nog veel minder hadden, bewijs moest nog gemaakt worden.
Jij wordt afgerekend op dingen waar wel minder dwang bij kwam kijken.

Ik kijk dus liever naar de dingen die hij niet weerlegt, dan heb ik geen tegen geluid nodig.
En die verrekte stilte heeft volgens mij niets met een tegengeluid te maken, eerder met pure intimidatie.

Author:  John Habets [ 11 Sep 2011, 14:09 ]
Post subject:  Re: Aangifte verkrachting tegen topman justitie

Ik volg alles van ome Joris, zo ook afgelopen Vrijdag deze internet radio uitzending. http://www.argusoog.org/2011/09/vrijdagthema-de-val-van-demmink-09-september-2011/
Zeker is Joris schuldig, maarja ook hij heeft zijn eigen dreamteam.

Page 1 of 1 All times are UTC
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
http://www.phpbb.com/